Љубовна

---
Камелеон
2 Albums 30 Tracks

те гледам и неможам да сватам
како во очите да си ги собрала
сите реки сите песни
сите солзи од овој свет
далеку ме носиш некаде
далеку од мене
правиш да не знам дали сум јас
не се препознавам
само знам
знам љубам
земи ме со себе
направи денот
да не угасне
погледни мe
насмевни се
прекри ме со нежност и така нека остане
те гледам и никако да сватам
колку си убава
твоите раце
твоите усни
твојата насмевка
далеку ме носиш некаде
далеку од мене
правиш да не знам дали сум јас
не се препознавам
само знам
знам љубам